Ceyhun Osmanlı :: Fikirlər

09.05.2012
09/05/2012

İstiyə çox yaxın durmayın, çünki Sizi yandıra bilər... Çox da uzaq durmayın, çünki üşüyə bilərsiniz...

http://www.ceyhunosmanli.az/thought/20140114093739830.html